צמוד תקרה

AM847

400.00 ₪מחיר

צמוד תקרה

ס"מ - 30