צמוד תקרה

AM851

300.00 ₪מחיר

צמוד תקרה

ס"מ - 25