צמוד תקרה

AM462W

300.00 ₪מחיר

צמוד תקרה

ס"מ-25